Hvorfor bruge en boligadvokat?

En boligadvokat er en uafhængig og uvildig juridisk rådgiver, der som særligt specialiseret i handel med fast ejendom bistår den ene part.
Som køber er det vigtigt at huske på, at ejendomsmægleren er sælgers repræsentant, og det kan derfor være en stor fordel for køberen at alliere sig med en advokat i forbindelse med boligkøbet.
En boligadvokat er ikke alene uafhængig af sælger og mægler, men ligeledes af forsikringsselskaber, banker og lignende.

Boligadvokatens rolle

En boligadvokat kan gennemgå alle de dokumenter og forhold, der ligger til grund for handlen: tilstandsrapport, købsaftale, energimærkning, ejerskifteforsikring, en ejerforenings vedtægter, de servitutter og lignende, der eventuelt måtte hvile på ejendommen med meget mere. Ydermere kan en boligadvokat efter gennemgangen af materialet forhandle pris og vilkår med sælger og mægler på købers vegne. En boligadvokat bistår ikke alene under købsprocessen, men berigtiger ligeledes efterfølgende handlen, sørger for tinglysning af den nye købers adkomst til ejendommen og udarbejder refusionsopgørelse med videre.

Boligadvokatens ansvar

Antager en køber en boligadvokat til at bistå sig i forbindelse med handlen, overgår ansvaret til advokaten. Det betyder, at skulle noget gå skævt, som advokaten bærer ansvaret for (en overset servitut, et problem med en forsikring eller lignende), er det advokatens lovpligtige ansvarsforsikring, der dækker køberens tab.

De advokatetiske regler

En boligadvokat er underlagt en række etiske regler, der blandt andet skal sikre uvildighed, løbende orientering af køberen, oplysning om prisen for advokatens bistand med videre. På denne måde er man som køber sikker på at have allieret sig med en advokat, der ikke blot har stor forstand på området, men også agerer alene i køberens interesse.

Husk Advokatforbehold

Et advokatforbehold er et forbehold, man som køber kan søge at tage i en købsaftale. Det indebærer almindeligvis, at køberen ikke er bundet af sin underskrift på købsaftalen før hans advokat har godkendt aftalen i sin helhed inden for en vis frist. Som køber sikrer man sig dermed en ekstra mulighed for grundigt at gennemgå handlen med sin boligadvokat, inden aftalen endeligt indgås.

Hvad er et skøde?

Skødet er dit bevis på at du ejer boligen, og derfor et vigtigt dokument at have styr på. Fordi at skødet er så vigtigt, er det værd at overveje at få en boligadvokat til at hjælpe dig, om ikke andet kan du få boligadvokat til at læse det hele igennem inden du sender det til tinglysning.

Hvad er tinglysning?

Når et skøde er tinglyst, bliver alle rettigheder og forpligtelser overdraget fra sælger til køber. Når man tinglyser, offentliggør man for alverden, hvem der har hvilke rettigheder over og kravet på fast en ejendom. På den måde kan en køber af en ejendom fx sikre sig mod, at sælger ikke samtidig sælger ejendommen til en anden, at sælger nu også reelt ejer ejendommen og ikke har pantsat det meste af den til anden part.

Hvad er Servitutter?


En servitut er en form for byrde, eller begrænsning for ejeren af ejendommen, hvor den er tinglyst. Basalt set er der tale om en indskrænkning af råderetten over ejendommen, eller den ejendomsret, som du besidder.

GRATIS SPARE TEST

Kan det betale sig for mig?

Hvad vil du have her?

Danmarks 100% uafhængige køberrådgninv.com

Køberrådgivning.com fungerer som samlings-punktet for et helt team af eksperter inden for købligkøb. Eksperter som alle samme har hver deres speciale. Alle eksperter er ydermere 100% uvildige og er kun på køber side.

Vi er et professionelt team af købermæglere / køberrådgivere og har nu rådgivet boligkøbere i mange hundrede bolighandler. Skal du også købe bolig, så få hjælp til processen af Køberrådgivning.com. Vi søger for at dit boligkøb bliver en tryg oplevelse og at du både spare penge og bekymringerne.

 

 Realkredit/Banklån Købermægler Boligadvokat Byggeteknisk gennemgang

Specialiserede boligadvokater

NetBoligadvokat.dk er højt specialiserede boligadvokater, der bringer dig trygt gennem din bolighandel.

Vi har faste priser, og tilbyder derfor yderst kvalificeret og effektiv bistand, når du skal købe bolig.

Specialiserede boligadvokater

Faste, lave priser

24 timers service

Ingen handel — ingen regning

Vi varetager kun dine interesser

Køb af bolig pris 6.999 kr.

Vi hjælper dig trygt igennem din bolighandel – hele vejen fra start til slut. Vores erfarne boligadvokater foretager en grundig juridisk gennemgang og kontrol af samtlige dokumenter og gennemgår bl.a. følgende:

Købsaftalen
Salgsopstillingen
Tingbogen
Servitutterne
Tilstandsrapporten
El-rapporten
Ejendomsfaktarapporten
Energimærket
Ejerskifteforsikringen
Husforsikringer
BBR meddelelsen
Referat fra evt. ejerforening
Regnskab og budget fra evt. ejerforening
Vores priser er totalpriser inkl. moms og omfatter fuld rådgivning inkl. skøde, tinglysning og refusionsopgørelse. Vi foretager al kommunikation via e-mail og telefon – og på tidspunkter der passer dig.

Fordele ved brug af boligadvokat

Boligadvokat der varetager sagen
Varetager kun købers interesser
Grundighed og tilgængelighed
Professionel håndtering af materiale
Fast pris oplyst skriftligt på forhånd
Ingen handel = Ingen regning
Specialviden om ejendomsjura
Ansvarsforsikret rådgivning

Hvem er vi?