Få kompetent køberrådgivning til køb af andelsbolig

Køb af andelsbolig er den mest komplicerede form for boligkøb. Derfor er det ekstra vigtigt med erfaren køberrådgivning til at hjælpe dig sikkert i mål. Vi finder den rigtige rådgivning til dig!

Bliv ringet op inden for kort tid

Du bliver ringet op af en kompetent køberrådgiver i løbet af få timer – også i weekenden!

Kompetente køberrådgivere

Alle vores køberrådgivere har hjulpet andre kunder til et succesfuldt andelskøb.

Med hele vejen i mål

Din køberrådgiver rådgiver og varetager dine interesser gennem hele købsprocessen.

Er du klar til at lægge dit liv i hænderne på andre?

Når du køber en andelsbolig, deler du økonomisk skæbne med alle de andre medlemmer i foreningen.

Få et trygt køb af andelsbolig

Med en af vores dygtige og erfarne køberrådgivere undgår du alle faldgruberne ved køb af andelsbolig, fordi køberrådgiveren:

Gennemgår alle forhold

Køberrådgiveren gennemgår foreningens regnskab, vedligeholdelsesplan og andre dokumenter før købet.

Sikrer, at prisen er fair

Køberrådgiveren gennemgår ejendommen, prisberegningen og kan sørge for, at du ikke skal betale penge under bordet.

Tager ansvar for sit arbejde

Skulle en køberrådgiver overse noget, er de ansvarsforsikret. Det betyder, at du kan rejse erstatningskrav ved fejl.

Kom sikkert igennem boligmarkedets mest komplicerede køb

På trods af at en andelsbolig er billigere end en traditionel ejerbolig, er der væsentlig flere usikkerhedsmomenter, du skal have styr på.

Som at købe en aktie i et firma

Selv om prisen er tillokkende lav på en andelsbolig, er ansvaret og risikoen meget større end ved køb af en ejerbolig.

For gennem andelsboligforeningen hæfter du solidarisk for foreningens gæld. Derfor kan du risikere at komme ud med en væsentlig større gæld end det beløb, du betalte for andelen, hvis økonomien i andelsboligforeningen ramler.

Du skal vurdere hele ejendommen

Derfor er der væsentlig mere, du skal have styr på, før du køber en andelsbolig. For du får ingen tilstandsrapport, og du kan ikke nøjes med kun at have fokus på standen af din egen andelsbolig. Nej, det er hele ejendommen, du skal vurdere og kende vedligeholdelsesplanerne for.

Du skal være regnskabskyndig

Derudover skal du have en så god økonomisk indsigt, at du kan vurdere andelsboligforeningens regnskab. For er økonomien usund, er risikoen større – og er gælden høj, ender du med at hæfte for væsentligt mere end din andel er værd, hvis det går galt.

Du skal modstå presset

Endelig kan det være, at du står med en sælger, der presser på for at få penge under bordet. Det er ulovligt og kan give fængselsstraf, men kan være tillokkende, hvis du bare må have den andel.

Det gør det svært at få ro i maven, når du skal købe andelsbolig – og svært at gennemskue, om det er den rigtige beslutning, du tager.

For køb af andelsbolig er lige så usikkert som at købe en aktie i et firma.

Erfaren køberrådgivning er givet godt ud

Hos Køberrådgivning.com vil vi gerne give alle et trygt og sikkert boligkøb, hvor de ikke behøver begå ulovligheder for at få fat i drømmeboligen.

Derfor har vi samlet et stærkt team af køberrådgivere, som har stor erfaring med køb af både andelsboliger og traditionelle ejerboliger.

Har hjulpet masser af andre andelskøbere

Det er køberrådgivere, som har hjulpet masser af andre kunder til et trygt boligkøb. De er vant til at gennemgå og vurdere både de traditionelle dokumenter i forbindelse med et boligkøb samt vedligeholdelsesplaner og foreningsregnskaber – to særligt vigtige dokumenter i forbindelse med et køb af andelsbolig.

Kan vurdere både ejendomme og regnskaber

Samtidig kan køberrådgiveren gennemgå og give sin egen vurdering af ejendommen og holde den op mod andelsforeningens maksimalpris og den pris, som sælgeren forlanger for sin andel i foreningen.

Derudover kan køberrådgiveren også vurdere rimeligheden i det pristillæg, sælgeren eventuelt forlanger for de forbedringer, der er foretaget på andelen.

Kan lande købet uden ulovligheder

Endelig kan køberrådgiveren tage forhandlingen med sælgeren. Så undgår du at skulle give overpris for en gammel kommode, for at sælger kan få penge under bordet.

Så klik på knappen herunder, og bliv ringet op af din nye køberrådgiver i løbet af få timer.

  Få et meget sikrere køb af andelsbolig

  Du er kun et enkelt opkald fra et trygt køb af din nye andelsbolig.

  Klik på knappen

  … og udfyld formularen. Så ringer din køberrådgiver inden for få timer på alle ugens dage.

  Slip for søvnløse nætter

  … fordi du ved, at dit køb af andelsbolig er i trygge hænder hos en kompetent rådgiver.

  Nyd din nye hverdag

  … og glæd dig over at kunne bo godt og billigt uden at skulle frygte for fremtiden.

  Andelsbolig – hvad skal du være opmærksom på?

  Andelsboliger er en populær og billig boligform. Men fordi du køber en andel af en hel ejendom, er der mere end bare boligens stand, du skal være opmærksom på. Og helt andre faktorer du skal have fokus på.

  Tom boks (skal være her)
  Hvad er en andelsbolig?

  En andelsbolig kan være en lejlighed i en ejendom, et rækkehus i en rækkehusbeboelse, eller fritlæggende huse på en grund som ejes og drives af en forening af andelshavere.

  Det vil sige, at du ikke køber den bolig, du kommer til at bo i. I stedet køber du en andel af hele andelsboligforeningen, og det giver dig brugsretten til selve boligen.

  Helt andre økonomiske spilleregler

  Ved at træde ind i andelsboligforeningen kommer du samtidig til at hæfte solidarisk for ejendommens gæld sammen med de andre andelshavere.

  Derfor har foreningens økonomi og økonomiske grundlag stor indflydelse på din fremtidige privatøkonomi.

  Det gør det vigtigt at få gennemgået regnskabet for andelsboligforeningen grundigt. Herunder skal du særligt se på, hvorvidt foreningen har under- eller overskud, samt hvordan det har udviklet sig hen over de senere år.

  Det er også vigtigt at have styr på, hvor stor gæld andelsboligforeningen har. Samt hvilke låntyper, der er valgt til finansieringen.

  Du har ikke noget rentefradrag for foreningens lån

  Den særlige ejerform betyder også, at du ikke får noget personligt rentefradrag for de lån, som andelsboligforeningen har optaget i ejendommen.

  Samtidig får du heller ikke noget fradrag for den månedlige boligafgift, som du betaler for at bo i andelsforeningen.

  Det eneste boligmæssige fradrag, du kan få, er for renterne på det eventuelle banklån, som du har taget for at kunne betale købet af din andel i andelsboligforeningen.

  Hvor meget kan jeg låne til en andelsbolig?

  Skal du låne til din andelsbolig, er du nødt til at optage et banklån. For du har jo ikke nogen fast ejendom at stille som sikkerhed for et realkreditlån.

  Det betyder, at du skal betale en væsentlig højere rente på lånet til køb af din andelsbolig. Samt at banken i princippet vurderer din økonomi på de samme vilkår, som hvis du optog et forbrugslån.

  Samtidig har størrelsen på den månedlige boligafgift indflydelse på, hvor meget du kan få lov at låne til køb af andelsboligen. For boligafgiften skal jo trækkes fra dit månedlige rådighedsbeløb. Derfor kan du låne mere, jo lavere boligafgift du betaler hver måned.

  Husk i øvrigt at undersøge, hvorvidt andelsboligforeningens vedtægter indeholder en lånebegrænsning på 80 % af andelsbevisets værdi.

  Tror du på foreningens vedligeholdelsesplan?

  Ligesom når du køber fast bolig, er det også vigtigt at se på boligens stand. Men som allerede nævnt er det ikke nok at se på selve den andelsbolig, du får råderet over. Du er nødt til at vurdere hele ejendommen.

  Her er det især tagkonstruktion, murværk, vinduer og fællesarealer, du skal være opmærksom på.

  Endnu vigtigere er det at se nærmere på og vurdere andelsboligforeningens vedligeholdelsesplan for ejendommen. Hvor omfattende er den, hvor langt ud i fremtiden rækker den, og dækker den alle de nødvendige vedligeholdelsesarbejder?

  Økonomisk er det også nødvendigt at gå ind at se på, om der sættes nok penge til side hvert år til, at der er råd til de nødvendige vedligeholdelsesarbejder. Ellers ligger der og venter nogle større arbejder, som det bliver nødvendigt at få andelshavernes hjælp til at få finansieret?

  Hvordan køber jeg en andelsbolig?

  Som allerede nævnt kan du ikke købe en andelsbolig. Du kan købe dig ind i en andelsboligforening.

  Det foregår ved, at du køber en andel af en af de eksisterende andelshavere, som ønsker at træde ud af foreningen.

  Hvordan fastsættes prisen på en andelsbolig?

  Andelsbolighaveren kan kun forlange op til den maksimumspris, som andelsboligforeningen har sat på andele i foreningen.

  Den er baseret på baggrund af enten:

  • Den oprindelige anskaffelsespris
  • En vurdering af en autoriseret valuar
  • Den seneste offentlige vurdering

  Her vælger de fleste andelsboligforeninger i øjeblikket at bruge en autoriseret valuar. Fordi den oprindelige anskaffelsespris oftest er et forældet udgangspunkt. Samtidig er det længe siden, at der er blevet sendt offentlige vurderinger ud.

  Endelig er efterspørgslen efter andelsboliger høj. Det tager valuaren naturligvis højde for i sin vurdering af andelens pris.

  Tom boks (skal være her)
  Forbedringer tæller også med i prisen

  Det er som sagt foreningens maksimumspris, som sætter den øvre grænse for prisen på andelsboligen.

  Andelsbolighaveren kan dog forlange ekstra betaling for værdien af de forbedringer, vedkommende har lavet på boligen. Hvordan disse forbedringer skal vurderes – og hvem der skal vurdere dem – fremgår af reglerne for den enkelte andelsboligforening.

  Betal aldrig penge under bordet

  Nogle gange vil den sælgende andelsbolighaver også forsøge at få penge under bordet for at afstå sin andel. Det sker i praksis ved, at du bliver bedt om at købe et skab, en kommode eller noget andet inventar til en ekstrem overpris.

  Det er imidlertid ulovligt – og både du og sælgeren kan risikere en fængselsstraf, hvis det bliver opdaget. Derfor bør du aldrig indgå den slags aftaler.

  Hvor meget skal jeg lægge i udbetaling til en andelsbolig?

  Der findes ikke noget lovkrav om, hvor stor en udbetaling du skal lægge på lånet til en andelsbolig.

  Så som udgangspunkt er det banken eller dit finansieringsselskab, som afgør størrelsen på den udbetaling, du skal lægge for lånet til at købe dig ind i andelsboligforeningen.

  Låner du pengene på nettet, kræver finansieringsselskaberne ingen udbetaling. Eller at du stiller sikkerhed for lånet. Derved løber låneudbyderen en højere risiko, som de tager sig betalt for i form af en højere rente.

  Låner du pengene i banken, vil de typisk forlange 5-10 % i udbetaling på lånet, for at de vil bevillige dig pengene.

  Hvad koster en andelsbolig i ejendomsskat?

  Du betaler ikke ejendomsskat for din andelsbolig, da du ikke ejer ejendommen, men kun en andel i den.

  Til gengæld betaler andelsboligforeningen ejendomsskatter på ejendommen. Disse betaler andelshaverne hver en andel af gennem den månedlige boligafgift.

  Hvor stor er den månedlige boligafgift?

  Du betaler ikke husleje for at bo i en andelsboligforening. I stedet betaler du en månedlig boligafgift.

  Den dækker som allerede nævnt dit bidrag til ejendomsskatten på ejendommen.

  Derudover dækker boligafgiften også din andel af afdrag og renter på foreningens gæld, samt de løbende udgifter til drift og vedligehold af ejendommen.

  Størrelsen på den månedlige boligafgift er derfor meget afhængig af størrelsen på gælden i andelsboligforeningen.

  I en nyere andelsboligforening med stor gæld kan boligafgiften nemt ende med at være højere end de faste månedlige udgifter på traditionelle ejerboliger. Men i ældre andelsboligforeninger med lille eller ingen gæld kan du komme til at sidde væsentlig billigere i det hver måned, end hvis du havde købt dit eget hus eller din egen lejlighed.

  Må jeg leje min andelsbolig ud?

  Der findes intet forbud mod at leje din andelsbolig ud. Dog kan andelsboligforeningen vælge at forbyde det.

  Flere og flere andelsboligforeninger har dog åbnet op for, at medlemmerne kan udleje eller fremleje boligen for en kortere periode. Samtidig forlanger nogle andelsboligforeninger, at du har til hensigt at flytte tilbage i andelsboligen igen efter udlejningens ophør.

  Prisen på lejen fastsættes efter lejelovens bestemmelser og følger dennes lovgivning for selve udlejningen.

  Er en andelsbolig en god investering?

  En andelsbolig kan være en god investering, hvis du sikrer dig, at du køber dig ind i en velfungerende andelsboligforening med en sund økonomi og en gennemtænkt og tilstrækkelig vedligeholdelsesplan.

  For vedligeholdelsen og standen af ejendommen, som andelen er en del af, har den største indflydelse på maksimumsprisen på din andel, den dag du vil sælge.

  Samtidig har beliggenheden også indflydelse på, hvor god en investering andelsboligen ender med at være.

  Sammenhold og stemning kan også have en værdi, når du skal sælge din andelsbolig – men ikke i kroner og ører. Men finder du en køber med de samme værdier og ønsker for naboskabet, som du selv har haft eller fået af at bo i andelsboligforeningen, bliver det nemmere at lukke salget.

  Andelsbolig – fordele og ulemper

  Skal vi gøre fordele og ulemper op ved at bo i en andelsbolig, kan det opsummeres således:

  Fordele:

  • Prisen er oftest væsentlig lavere i anskaffelse, end hvis du skal ud af købe en traditionel ejerbolig.
  • Du skal ikke betale nogen ejendomsværdiskat. Det gør det billigere at bo i andelsboligen end i en ejerbolig.
  • De forbedringer, du foretager, giver en højere pris på andelsboligen, den dag du vælger at sælge den igen.
  • Miljø, atmosfære og sammenhold er tit tættere i en andelsboligforening, fordi I alle sammen er optaget af at passe godt på ejendommen.

  Ulemper

  • Din privatøkonomi er tæt forbundet med andelsboligforeningens. Derfor er det vigtigt, at du sikrer dig, at økonomien er sund, før du køber.
  • Dit lån til at købe andelen i andelsboligen er dyrere, fordi du ikke kan få den samme fordelagtige rente på lånet som med et realkreditlån – og derfor også får et lavere rentefradrag end ved traditionelt boligkøb.
  • De færreste andelsboligforeninger tillader forældrekøb, lige som du ikke kan udnytte de samme gunstige skatteregler som ved forældrekøb af ejerboliger.