Skødeskrivning

Få udarbejdet og tinglyst skødet i forbindelse med dit boligkøb af en erfaren køberrådgiver. Det er din garanti for, at alt er korrekt, og kan spare dig for selv at skulle stå for tinglysning og hele afslutningen af boligkøbet.

Hurtig ekspedition

Bliv ringet op inden for få timer, så vi kan sætte processen i gang, og få skrevet og sendt skødet til tinglysning i løbet af få dage.

Stor erfaring i skødeskrivning

Vi formidler udelukkende kontakt til køberrådgivere, som har hjulpet andre kunder med at få skrevet deres skøde.

Afslutning af købet

I forbindelse med skrivning af skødet, kan køberrådgiveren også berigtige dit boligkøb og udarbejde refusionsopgørelse.

Du kan godt skrive dit skøde selv

– men så hæfter du også selv, hvis der er fejl og mangler i skødet.

Få en tryg afslutning på dit boligkøb

Med en erfaren køberrådgiver til at afslutte boligkøbet er du sikker på, at alt er på plads, og der ikke er noget, nogen kan komme efter dig med. Køberrådgiveren kan hjælpe dig med:

Skødeskrivning og tinglysning

Køberrådgiveren udarbejder skødet på din nye bolig og kan sørge for at få det tinglyst.

Berigtigelse af købet

Køberrådgiveren kan sikre, at boligkøbet gennemføres, som det står skrevet i købsaftalen.

Refusionsopgørelse

Køberrådgiveren kan udarbejde refusionsopgørelsen i forbindelse med overtagelsen.

De sidste, vigtige skridt i dit boligkøb

Når først købsaftalen er underskrevet, kan det ikke gå stærkt nok med at overtage din nye bolig. Men der er stadig nogle sidste, vigtig skridt, du skal have på plads, før du kan kalde dig ejer af din nye bolig.

De færreste kender de sidste trin i processen

Din bolighandel slutter ikke med, at du underskriver købsaftalen.

Efter det er sket, skal der skrives et skøde, som beviser, at du er den retmæssige ejer af din nye bolig. Derfor skal skødet tinglyses.

Efterfølgende skal handlen gennemføres, sådan som det er skrevet i købsaftalen. Det kan omfatte aflysning af sælgers lån og tinglysning af købers lån, frigivelse af købssummen og udarbejdelse af refusionsopgørelse, samt meddelelse af ejerskiftet til de respektive forsyningsselskaber.

Det er få – men vigtige – skridt, som dels sikrer dig dokumentation på købet, og dels sikrer, at alt er afregnet, og købet er foregået, som det er aftalt.

Den del af boligkøbet kender de færreste – og derfor er det svært at stå med det hele selv.

Få hjælp til skødeskrivning og afslutning af boligkøbet

Hos Køberrådgivning.com ved vi, hvor svært det er for folk, der ikke arbejder med boligkøb i hverdagen, at få gennemført og bevare overblikket over de sidste, vigtige skridt i et boligkøb.

Derfor tilbyder vi både at skrive skødet på din nye bolig, berigtige bolighandlen og stå for alt det praktiske omkring tinglysning og udarbejdelse af refusionsopgørelse med videre.

Så er du sikker på, at alt er foregået som det skal, at ingen parter er blevet glemt, og at alt er gennemgået, afregnet og betalt, som det skal.

Så kan du endelig kalde dig ejer af din nye bolig, flytte ind og se frem til at få opfyldt alle de drømme, som du og din familie har gået med, lige siden I så jeres nye bolig for allerførste gang.

  De sidste, vigtige skridt i dit boligkøb

  Når først købsaftalen er underskrevet, kan det ikke gå stærkt nok med at overtage din nye bolig. Men der er stadig nogle sidste, vigtig skridt, du skal have på plads, før du kan kalde dig ejer af din nye bolig.

  De færreste kender de sidste trin i processen

  Din bolighandel slutter ikke med, at du underskriver købsaftalen.

  Efter det er sket, skal der skrives et skøde, som beviser, at du er den retmæssige ejer af din nye bolig. Derfor skal skødet tinglyses.

  Efterfølgende skal handlen gennemføres, sådan som det er skrevet i købsaftalen. Det kan omfatte aflysning af sælgers lån og tinglysning af købers lån, frigivelse af købssummen og udarbejdelse af refusionsopgørelse, samt meddelelse af ejerskiftet til de respektive forsyningsselskaber.

  Det er få – men vigtige – skridt, som dels sikrer dig dokumentation på købet, og dels sikrer, at alt er afregnet, og købet er foregået, som det er aftalt.

  Den del af boligkøbet kender de færreste – og derfor er det svært at stå med det hele selv.

  Få hjælp til skødeskrivning og afslutning af boligkøbet

  Hos Køberrådgivning.com ved vi, hvor svært det er for folk, der ikke arbejder med boligkøb i hverdagen, at få gennemført og bevare overblikket over de sidste, vigtige skridt i et boligkøb.

  Derfor tilbyder vi både at skrive skødet på din nye bolig, berigtige bolighandlen og stå for alt det praktiske omkring tinglysning og udarbejdelse af refusionsopgørelse med videre.

  Så er du sikker på, at alt er foregået som det skal, at ingen parter er blevet glemt, og at alt er gennemgået, afregnet og betalt, som det skal.

  Så kan du endelig kalde dig ejer af din nye bolig, flytte ind og se frem til at få opfyldt alle de drømme, som du og din familie har gået med, lige siden I så jeres nye bolig for allerførste gang.

   Så nemt får du skrevet dit nye skøde

   Hos Køberrådgivning.com kan du få skrevet dit nye skøde og sat gang i tinglysningen i løbet af få dage. Alt hvad du skal gøre, er:

   Kontakt os

   Så finder vi en erfaren køberrådgiver, som kontakter dig i løbet af få timer.

   Få skrevet skødet

   Køberrådgiveren skriver skødet, igangsætter tinglysningen og kan også berigtige købet.

   Nyd din nye bolig

   Så ved du, at alt er i orden, og du kan flytte ind med din familie og komme på plads i jeres nye bolig.

   Alt hvad du skal vide om skødeskrivning, berigtigelse og refusionsopgørelse

   Samt et par små fif.

   Tom boks (skal være her)
   Hvad er et skøde?

   Et skøde er dit bevis for, at du er den retmæssige ejer af en ejendom. Det kræver dog først, at skødet er blevet tinglyst.

   I dag er et skøde et digitalt dokument, og hele processen omkring tinglysningen foregår også digitalt.

   Hvad skal et skøde indeholde?

   Skødet udfærdiges på baggrund af den underskrevne købsaftale mellem køber og sælger.

   I modsætning til købsaftalen indeholder den kun informationer om:

   • Navn, adresse og CPR-nummer på parterne
   • Oplysninger om ejendommen
   • Købssum og eventuelle panthæftelser
   • Værdien af seneste offentlige ejendomsvurdering
   • Eventuelle servitutter på ejendommen
   • Datoen for overtagelsen
   Hvad er prisen for skødeskrivning?

   Hos Køberrådgivning.com udfører vi skødeskrivning til en fast pris på X.XXX,- inkl. moms.

   Prisen omfatter udarbejdelse af et digitalt skøde, der kan indsendes til tinglysning.

   Hvad er tinglysning?

   En tinglysning er en offentlig registrering ved domstolene af et retsgyldigt dokument, f.eks. et skøde på en ejendom, et testamente eller lignende.

   Hvad koster tinglysning af skødet?

   Vi kan også varetage selve tinglysningen. Det koster X.XXX,- inkl. moms. Derudover skal der også betales en tinglysningsafgift til staten.

   Tom boks (skal være her)
   Hvad koster tinglysningsafgiften?

   Tinglysningsafgiften består af et fast gebyr på 1.750,- kr., plus 0,6 % af købssummen rundet op til nærmeste 100.

   Så køber du f.eks. et hus til en handelspris på 2,5 millioner, skal der i alt betales 16.750 i tinglysningsafgift fordelt på 1.750 kr. (det faste gebyr) og 15.000 (procentgebyret af handelsprisen, fordi den var lavest).

   Ved familiehandler og skilsmisser kan der være andre forhold, som gør sig gældende.

   Hvad er berigtigelse af et boligkøb?

   En berigtigelse af et boligkøb berigtiger den købsaftale overfor offentligheden, som er blevet indgået mellem køber og sælger.

   Det sker i form af et skøde.

   Hvordan foregår en berigtigelse af købet

   Berigtigelsen kan foretages af f.eks. en køberrådgiver.

   Den består i praksis i skrivning af skødet, og kan også omfatte udarbejdelsen af en refusionsopgørelse og endelig frigørelse af købesummen.

   Hvad er en refusionsopgørelse?

   Refusionsopgørelsen er en opgørelse af de udgifter, som sælger har betalt forud før overtagelsesdatoen. F.eks. olie, der er påfyldt olietanken, ejendomsskatter, afgifter og gebyrer for f.eks. renovation, som er betalt forud.

   På overtagelsesdagen aflæses alle forbrugsmålere samt indhold af eventuel olietank, træpille- eller træbeholdning m.v.

   Værdien af disse opgøres i refusionsopgørelsen, og det samlede beløb som refusionsopgørelsen kommer frem til, afregnes mellem parterne.

   Frigivelse af købssummen

   Det sidste trin i berigtigelsesprocessen består i at frigive købesummen. Dette sker tidligst på overdragelsesdagen, og kræver, at der først forligger et anmærkningsfrit skøde, og der er modtaget bekræftelse på, at sælgerens eventuelle lån i boligen af aflyst.